CONSUMENTENVERPLICHTINGEN TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen, met de restrictie dat dit handelen in lijn moet zijn met wat redelijkerwijs in een fysieke winkel zou gebeuren. De consument is verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het product als gevolg van behandeling die de grenzen van dit toegestane gebruik overschrijdt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, inclusief teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen en logo’s, geniet bescherming onder het auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder formele schriftelijke en ondertekende goedkeuring is het reproduceren en gebruiken van de inhoud van de site, behalve voor privégebruik en individuele doeleinden, strikt verboden. Verzoeken tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dienen te worden gericht aan de Verantwoordelijke Uitgever.

Bel nu